سید محمد غرضی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری به دعوت اتاق بازرگانی ایران در جمع فعالان بخش خصوصی حضور یافت.
در ابتدای این نشست، غرضی از نمایندگان بخش خصوصی خواست که هر سوالی از او دارند، بپرسند و دلیل این درخواست خود را این گونه بیان کرد: " چون دیگر همدیگر را نمی بینیم، هر سوالی دارید همین الان بپرسید. "
در مواجهه با این اظهار نظر او، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس جلسه گفت: " البته در صورت پیروزی جنابعالی در انتخابات، بخش خصوصی مدام مزاحم شما خواهد شد. "
بحثبه این جا که رسید، غرضی بلافاصله گفت: " من که رییس جمهور بشو نیستم، شورای نگهبان صلاحیتم را تایید کرده و فرصتی ایجاد شده در خدمت شما باشم و این آخرین دیدار ماست. "
در ادامه این نشست که مشروح آن متعاقبا منتشر خواهد شد، بحثاقتصادی میان غرضی و فعالان بخش خصوصی آغاز شد.