به گزارش ملت ایران دبیرکل ائتلاف شهر امید با توجه به اهمیت شوراها اظهار داشت: از آنجایی که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها همزمان شده است همه باید در جهت هر چه با شکوه تر برگزار شدن این انتخابات تلاش کنیم و اهمیت انتخابات شوراها را نیز مد نظر داشته باشیم.

رسول گوهری اسامی ۳۱ نفر اعضای این ائتلاف را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱ معصومه آباد ۱۲۱۴

۲ سمیه بروجردی ۱۹۲۹

۳ شعبانعلی بیدکی ۲۱۵۷

۴ محسن پیرهادی ۲۴۵۴

۵ رضا تقی پور ۲۴۸۲

۶ مهدی چمران ۲۶۹۵

۷ محمد ودود حیدری ۲۹۴۲

۸ رسول خادم ۲۹۴۸

۹ علیرضا دبیر ۴۲۱۴

۱۰ ابراهیم درستی ۴۲۱۹

۱۱ پرویز سروری ۴۸۶۷

۱۲ مجتبی شاکری ۵۱۲۶

۱۳ مجید شایسته ۵۱۵۹

۱۴ عشرت شایق ۵۱۶۱

۱۵ عباس شیبانی ۵۲۷۸

۱۶ محمدرضا طالبی نژاد ۵۶۷۱

۱۷ مرتضی طلایی ۵۶۹۵

۱۸ علیرضا علی احمدی ۵۹۱۵

۱۹ امیر قاسمی ۶۲۹۲

۲۰ ابوالفضل قناعتی ۶۴۸۶

۲۱ حبیب کاشانی ۶۵۱۲

۲۲ حسین کلخورانی ۶۷۵۱

۲۳ هیربد معصومی ۷۲۴۲

۲۴ محمد مهدی مفتح ۷۲۵۷

۲۵ علیرضا مقدسی ۷۲۶۵

۲۶ ابوالقاسم مولایی ۷۴۶۸

۲۷ حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی ۷۵۹۱

۲۸ فاضل نظری ۷۶۸۱

۲۹ وحید نوروزی ۷۸۴۷

۳۰ محمد ودود حیدری ۲۹۴۲

۳۱ سید مناف هاشمی ۷۹۶۵