ملت ایران: پرچم افراشته شده کشور ایران در محل برگزاری جشنواره فیلم کن بر زمین افتاد و با گذشت دو روز، مجددا برافراشته نشد.

به گزارش ایسنا، پرچم هر کدام از کشورهایی که در جشنواره فیلم کن اثری دارند یا در بازار فیلم آن حضور دارند، در محل برگزاری جشنواره نصب شده است، اما شدت باد و طوفان در روزهای اخیر باعثشد که دو روز گذشته پرچم ایران بر زمین بیافتد.

این درحالی است که پرچم کشورهای دیگر همچنان برپاست؛ اما مسؤولان برگزاری جشنواره نسبت به برافرازی دوباره پرچم جمهوری اسلامی ایران اقدام نکرده اند.

گفتنی است تعدادی از ایرانیان حاضر، از برگزارکنندگان جشنواره فیلم کن خواسته اند تا پرچم ایران دوباره نصب شود.

اگرچه ایران فیلمی را به طور رسمی در بخش رقابتی این جشنواره ندارد، ولی در بخش بازار فیلم شرکت کرده است و قاعدتا باید پرچم ایران هم مانند کشورهای مشابه در محل برگزاری این جشنواره نصب شود.