ابراهیم رئیسی در مهم ترین بخش از اظهاراتش که رسانه های اصولگرا همزمان منتشر کردند،به توضیح در باره دیدارش با تتلو پرداخت. رئیسی که از تتلو با عنوان « خواننده جوان آقای مقصودلو» یاد می کرد گفت او توبه کرده بود و لذا انتشار تصاویر نامناسب گذشته او در حالی که اعلام برائت کرده بود گناهی عظیم بود او همچنان به دفاع از دیدارش با این خواننده جنجالی پرداخت و گفت که کار کسانی که سعی در انتشار تصاویر بد او کردند زشت و حرام آشکار و اشاعه فحشا بود.