«رعد بن زید» کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل از کشته شدن 163 غیرنظامی در غرب موصل به دست داعش خبر داد.

وی افزود: کشتار جمعی در یکم ژوئن 2017 رخ داده است و هدف آن ممانعت از فرار غیرنظامیان از غرب موصل که از سوی نیروهای عراقی محاصره شده و در آستانه آزادسازی قرار دارد، بوده است.

شایان ذکر است که مناطق اندکی در غرب موصل در اشغال داعش قرار دارد که در این مناطق اندک به ویژه در الموصل القدیمه تکفیری ها از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.تاکنون داعش شماری از غیرنظامیان را هدف قرار داده است.