پلیس مهاجرت آمریکا در جریان عملیات ضربتی که در طول یک هفته گذشته علیه مهاجرین غیرقانونی داشت، صدها نفر را در دستکم 6 ایالت بازداشت کرده است.

گفتنی است این نخستین اقدام پلیس آمریکا در راستای اجرای فرمانی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در 26 ژانویه 2017 با تمرکز بر پیگرد قانونی 11 میلیون مهاجر غیر قانونی ساکن این کشور، صادر کرد.

عملیات ضربت پلیس که ادعا می شود با هدف بازداشت مهاجرین بزهکار صورت می گیرد، برخی از آنهایی را که سابقه شرارت و ارتکاب جرم ندارند نیز شامل می شود.

ترامپ اخراج حدود سه میلیون مهاجر غیر قانونی که سابقه بزهکاری دارند را از اولویت های دوره ریاست جمهوری خود، برشمرده است.

در راستای اجرای فرمان ترامپ، شهرهای دستکم شش ایالت آمریکا مورد هجوم پلیس ضد مهاجرت قرار گرفته که از آن میان می توان به شهرهای شیکاگو، نیویورک، لس آنجلس و همچنین شهرهایی از دو ایالت کارولینای شمالی و کارولینیای جنوبی اشاره کرد.

گفتنی است که عملیات پلیس آمریکا برای شناسایی و اخراج مهاجرین غیر قانونی از دوشنبه تا جمعه هفته گذشته، انجام گرفته است.