«دولت وزیری» سخنگوی وزارت دفاع افغانستان طی اظهاراتی اعلام کرد که افزایش نظامیان بین المللی در این کشور اقدامی مثبت در مقابله با گروههای شورشی در افغانستان است.

وی افزود: وزارت دفاع افغانستان از تصمیم تازه دولت های آمریکا و افغانستان حمایت می کند. این نبردی مشترک علیه تروریسم است و ما از هر اقدامی برای مبارزه علیه تروریسم استقبال می کنیم.

وزیری همچنین گفت که دولت افغانستان پیش تر نیز از واشنگتن درخواست تجهیزات و نیروی بیشتر برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان کرده بود.

لازم به ذکر است که ژنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان روز گذشته به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت که به هزاران نظامی دیگر در افغانستان نیاز دارد تا بتواند نیروهای امنیتی افغانستان را به نیروهایی مستقل تبدیل کند.

وی افزود: ناتو به منظور انجام عملیات ضد تروریستی در افغانستان نیروهای کافی در اختیار داشت، اما هم اکنون برای آموزش و مشاوره به نیروهای امنیتی افغانستان هزاران نظامی کم دارد.