فتوتیتر/ گمرک آمریکا اعلام کرد ورود شهروندان 7 کشور موقتا آزاد شده است