"مارتین شولتز"، رئیس سابق پارلمان اروپا و نامزد صدر اعظمی آلمان از حزب سوسیال دموکرات در گفتگو با هفته نامه "اشپیگل" انتقاد شدیدی به سیاست های رئیس جمهور جدید آمریکا وارد کرده و وی را فردی بسیار خطرناک برای دموکراسی ارزیابی کرده و گفت: ترامپ با امنیت جهان غرب بازی می کند. رویکردی که دولت آمریکا تازه شروع کرده است یک مبارزه فرهنگی است.

وی دستور اجرایی ترامپ مبنی بر ممنوعیت سفر اتباع هفت کشور عمدتا مسلمان به آمریکا را تصمیمی غیر قابل تحمل ارزیابی کرده و از صدر اعظم آلمان خواست که یک بار دیگر انتقاد شدیدی به این اقدام دولت آمریکا وارد کند.

شولتز همچنین از مرکل خواست که فاصله آشکاری از واشنگتن بگیرد و در این باره گفت: صدر اعظم آلمان نباید در برابر اقداماتی که ما نمی توانیم بپذیریم سکوت کند. وقتی ترامپ با توپ نظم ارزشی ما را هدف قرار می دهد ما باید آشکارا بگوییم که این سیاست ما نیست.

رئیس سابق پارلمان اروپا همچنین به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا اشاره کرده گفت: از این مبارزات انتخاباتی تنها یک چیز را می توان یاد گرفت و آن اینکه ما به هیچ عنوان چنین مبارزات انتخاباتی و چنین رسوایی را نباید در پیش گیریم.

وی همچنین به موضع اخیر حزب سوسیال مسیحی که محقق کردن وعده های ترامپ یکی پس از دیگری را تمجید کرده بود انتقاد وارد کرده و تاکید کرد که چنین موضع گیری من را شگفت زده کرد.