روزنامه آلمانی "ژنرال آنسایگر" در مطلبی دستور اجرایی ترامپ مبنی بر ممنوعیت سفر اتباع هفت کشور عمده مسلمان به آمریکا را تصمیمی عجولانه که اصلا درباره آن فکر نشده است دانست و نوشت: به این ترتیب ایالات متحده اعتبار و حسابگری خود را به عنوان یک شریک بین المللی از دست می دهد.

دونالد ترامپ و آمریکایی که تحت رئیس جمهوری وی هدایت می شود با گام های سریع در مسیر انزوا در حرکت است. بر اساس دستور جدید ترامپ ممنوعیتی بر اساس مذهب و ملیت علیه افراد وضع شده است.

نویسنده در ادامه تاکید کرد که ترامپ با این دستور خود یک رویکرد ویژه غیر انسانی را انتخاب کرده است که شباهت هایی به آلمان 1933 دارد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: اعتراضات علیه این تصمیم ترامپ بخصوص از طرف جوامعی در آمریکا دیده می شود که خود را وابسته به جامعه بین المللی می دانند.

در زمینه علم، ورزش، حمل و نفل هوایی و بخصوص در بسیاری زمینه های اقتصادی اصل و نسب انسان ها نقشی را ایفا نمی کند. علاوه بر این ایالات متحده در طول دهه ها از این مسئله سود می برده که استعدادهایی را از سراسر دنیا جذب و ادغام کرده است. این مسئله آمریکا را قدرتمند و به نفع رفاه آن بوده است. اما ترامپ این مسئله را بدون اینکه جایگزینی برای آن ارائه دهد زیر سوال برد و این خطرناک است.

نویسنده در ادامه نوشت: این اقدامات عجولانه و نسنجیده به کشور آمریکا آسیب می رساند. ایالات متحده به این ترتیب اعتبار و حسابگری خود به عنوان یک شریک بین المللی را از دست داده و خیلی سخت تر از آن از دست رفتن اعتبار این کشور در داخل و در بین شهروندان است.

نویسنده در بخش پایانی این مطلب از در پیش گرفتن یک رویکرد مخرب در اولین روزهای حکومت ترامپ نوشته و تاکید کرد که ایالات متحده در معرض تهدید یک بحران عمیق و جامعه آمریکایی در معرض خطر جدایی سخت قرار دارد. اینکه مناسبات اقتصادی، سیاسی و بین المللی آمریکا تا چه اندازه در چنین شرایطی دچار اختلال خواهد شد در آینده مشخص می شود.