روز دوشنبه دادستانی تهران،‌ عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به تأیید حکم محکومیت اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور گفت: همان‌گونه که تاکنون تاکید شده است، هدف اصلی دادستانی در رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی استرداد اموال و وجوه متعلق به بیت‌المال بوده است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور روز شنبه(13 آذر) از تایید حکم اعدام بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در این دیوان خبر داد و گفت: حکم دو متهم دیگر این پرونده نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شد.
غلامرضا انصاری در پاسخ به این سوال ایرنا که آیا متهم ردیف اول پرونده نفتی می تواند به این حکم اعتراض کند، گفت: اگر او اعتراضی به این حکم داشته باشد در قالب ماده ٤٧٧برای رسیدگی می تواند نزد قوه قضاییه بفرستد.