جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا در مصاحبه با روزنامه ساندی میرور تاکید کرد: اگر لندن دسترسی به بازار واحد اتحادیه اروپا را از دست بدهد، حزب کارگر با روند برگزیت در پارلمان مخالفت خواهد کرد.

دادگاه عالی بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که پارلمان باید روند برگزیت را تصویب کند. این مساله شک و تردیدهایی را درباره توانایی ترزا می در انجام تعهداتش در ضرب الاجل تعیین شده، به وجود آورده است.

کوربین در این باره گفت: متاسفم ولی ما در یک دموکراسی زندگی می کنیم و دولت باید در برابر پارلمان پاسخگو باشد، ما همه پرسی را به چالش نمی کشیم. ما خواستار برگزاری همه پرسی دوم نیستیم. ما خواستار دسترسی صنایع بریتانیا به بازار اروپا هستیم.

وی افزود: حزب کارگر با راهبرد ترزا می برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت خواهد کرد، تا زمانی که با درخواست های این حزب موافقت شود.

ترزا می در سخنانی تاکید کرد: پارلمان باید قبول کند که رای مردم برای خروج از اتحادیه اروپا کاملا مشروع و قانونی بوده است و به دولت اجازه دهد تا روند برگزیت را دنبال کند.

وی ابراز اطمینان کرده است که رای دادگاه عالی بریتانیا رد خواهد شد و دولت نیازی به مصوبه پارلمان برای آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا نخواهد داشت.

نخست وزیر بریتانیا گفت: در حالی که سایرین قصد دارند دستان مذاکره کننده ما را ببندند، دولت به وظیفه خود برای عمل کردن به تصمیم مردم بریتانیا عمل خواهد کرد. این تصمیم نمایندگان پارلمان بوده است که رای نهایی درباره برگزیت را به تصمیم مردم واگذار کردند. نتیجه همه پرسی روشن و شفاف است. نمایندگان پارلمان باید تصمیم گرفته شده توسط مردم را بپذیرند.