برنی سندرز رقیب سابق هیلاری کلینتون در مبارزات انتخاباتی دموکرات‌ها، از زوج انتخاباتی انتخابی او در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد.

قرار است نشست کنوانسیون ملی دموکرات‌ها به زودی برگزار شود و یکی از مسائل اصلی آن، اعلام رسمی نامزدی هیلاری کلینتون به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری 2016 است.

یکی از موضوعات این حزب، همچنین ایجاد یکپارچگی و نزدیک کردن حامیان دموکراتها از نامزدی هیلایر کلینتون است؛ فردی که رقابت سختی با برنی سندرز برای پیروزی در مبارزات درون حزبی داشت.

سندرز که در مبارزات مقدماتی توانست آرای قابل توجهی را به ویژه در میان جوانان جلب کرد، در نهایت از هیلاری کلینتون به عنوان نامزد این حزب حمایت کرد چرا که به گفته او «نباید اجازه داد دونادل ترامپ رئیس‌جمهور شود».

حالا امروز یکشنبه، او در مصاحبه با سی ان ان از انتخاب اخیر «تیم کین» زوج انتخاباتی هیلاری کلینتون حمایت و ادعاهای ترامپ درباره ناتوانیهای او را رد کرد.

سندرز گفت که تیم کین در بدترین حالت خودش، 100 برابر بهتر از آنچه که ترامپ می‌تواند باشد، است.