فتح الله گولن یک روحانی مستقر در امریکا که پیروانش به کودتا درترکیه متهم شده اند روز یکشنبه اعلام کرد که وی ازهرگونه حکم استرداد امریکا متابعت خواهد کرد ولی وی عقیده دارد که رجب طیب اردوعان رئیس جمهوری ترکیه خود این کودتا را راه انداخته است.

گولن از طریق یک مترجم در پنسیلوانیا محل زندگی خود گفت: من درمورد درخواست استرداد نگران نیستم.

 

ترکیه گفته است که درحال تهیه یک درخواست استرداد این روحانی است. دولت امریکا گفته است که هرگونه درخواست رسمی را مورد بررسی قرارخواهد داد.

 

با این حال، گولن بار دیگر اظهار داشت که ترکیه شاهد کودتاهای زیادی بود و این یکی شبیه آنها نبوده و وی عقیده دارد که اردوغان دست به این کار زده تا مخالفانش را بیش از پیش سرکوب کند.