دولت انگلیس به طور رسمی با تکرار برگزاری همه پرسی درباره خروج و یا ابقای این کشور در اتحادیه اروپا مخالفت کرد.

دولت انگلیس رسما با تکرار همه پرسی درباره برگزیت مخالفت کردبه گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان؛شبکه اسکای نیوز گزارش داد: دولت انگلیس روز شنبه با درخواست های الکترونیکی برای تکرار برگزاری همه پرسی درباره برگزیت مخالفت کرد.