نایب رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه این تخلفات مالی از دولت قبلی شروع شده است، آیا می‌شود با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب با مدیران قبلی متخلف هم برخورد قضائی کرد؟

اگر کسانی درباره متخلفان در دولت قبلی مدارکی دارند می‌توانند این اسناد و مدارک را به دستگاه قضائی ارائه دهند. اگرچه قوه قضائیه هم می‌تواند به عنوان مدعی العموم وارد این موضوع شود، بنابراین مشخص است که براساس شایعات و شنیده‌ها نمی‌توان درباره این موضوع تصمیم‌گیری کرد.

پس خود شخص محمود احمدی‌نژاد را هم می‌توان با توجه به همه تخلفات مالی صورت‌گرفته بازخواست کرد؟

به نظر من علاوه‌براینکه احمدی‌نژاد باید درزمینه تخلفات مالی بازخواست شود. او نیز باید درباره حوادث سال 88 محاکمه می‌شد که نشد و ظاهرا یک نوع ارفاق درباره او وجود دارد.