محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور خبر از نامه وزارت کشور به شورای نگهبان برای تغییر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ داد و گفت: به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان، وزارت کشور درنظر دارد که این انتخابات را در تاریخ دیگری برگزار کند.

معاون سیاسی وزیر کشور، درباره زمان پیشنهادی وزارت کشور به شورای نگهبان گفت: تاریخ های پیشنهادی را در نامه ارسالی به شورای نگهبان ارائه کرده ایم. این نامه به صورت محرمانه است و هر زمان که شورای نگهبان با آن موافقت کرد، تاریخ را اعلام خواهیم کرد.

مقیمی خاطرنشان کرد: طبق روال همیشگی، وزارت کشور اگر تصمیمی در خصوص انتخابات داشته باشد، باید شورای نگهبان آن را تائید کند لذا تا زمانی که شورای نگهبان با این پیشنهاد موافقت نکرده است، نمی توان گفت که تغییری در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایجاد خواهد شد.