مقام های ایرانی به سرعت نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) از خود واکنش نشان دادند و با خوش بینی به این موضوع نگریستند. اما آیا واقعا این رویداد به نفع تهران است؟

 روزنامه واشنگتن پست درباره این واکنش ها می نویسد:"حمید ابوطالبی از معاونان روحانی در توئیتر خود نوشت که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فرصتی تاریخی برای ایران خواهد بود که باید از آن استفاده کرد. او تاکید کرده است که این موضوع یک زمین لرزه بزرگ سیاسی بود که اروپا را تکان داد و به فروپاشی آن اتحادیه کمک خواهد کرد. او اشاره کرده که مردم اروپا اعتمادشان را به اتحادیه اروپا از دست داده اند. وزارت امور خارجه ایران نیز از رای دموکراتیک مردم بریتانیا درباره خروج از اتحادیه اروپا استقبال  کرد و اعلام نمود که از آرای اکثریت بریتانیایی ها استقبال کرده و به آن احترام می گذارد. اما براستی چرا زمانی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نگران جهان پس از برگزیت و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد جهانی و عدم اعتماد گسترده در نهادهای بین المللی هستند چرا ایران از برگزیت حمایت می کند"؟

واشنگتن پست برای پرسش به چرایی این واکنش می نویسد:"برخی از مقام های ایرانی به بریتانیا به دیده بازیگری بیرون از اتحادیه اروپا می نگرند به عنوان قدرتی که از اهرم های زیادی در طول تاریخ برخوردار بوده است. رابطه میان ایران و بریتانیا پیچیده تر از رابطه آن کشور با دیگر کشورهای اروپایی بوده است. موضوع به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی باز می گردد. بریتانیا در برابر عزم ایرانیان برای ملی شدن صنعت نفت ایستاد و در دهه 50 میلادی از کودتایی که به سرنگونی دولت مصدق نخست وزیر وقت ایران انجامید با کمک امریکا حمایت کرد. ایرانیان این موضوع را حمله مستقیم حاکمیت و استقلال شان قلمداد کردند. به همین خاطر بود که بی اعتمادی میان دو کشور باقی مانده بود. این موضوع را می توان در سخنان سردار جزایری معاون رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دید که بریتانیا باید هزینه استعمار و جنایت علیه بشریت را بپردازد. انتخاب این واژگان از سوی او غیر معمول نبودند. بسیاری از مقام های ایرانی هنوز نسبت به بریتانیا و امریکا خشم دارند و دولت های آن دو کشور ار متهم به مداخله در امور داخلی شان کرده اند. با این وجود، حسن روحانی رییس جمهور ایران تلاش زیادی را برای بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران که به مدت چهار سال بسته شده بود و در سال 2015 میلادی دوباره کارش را از سر گرفت انجام داده بود".

این روزنامه امریکایی در ادامه می افزاید:"اما آیا واقعا این یک فرصت تاریخی برای ایران است. اگرچه هنوز صحبتی از جزئیات به میان نیامده است به نظر می رسد برخی از مقام های ایرانی هیجان زدگی شان به علت مسائل اقتصادی است. اروپا شریک تجاری مهم ایران است. ایران بازاری در حال ظهور است و برخی از مقام های ایرانی بر این باورند که اروپایی ها به دنبال استفاده از فرصت های کسب و کار با ایران هستند. علاوه بر آن ایران راحت تر می تواند با کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، یونان یا اسپانیا روابط اقتصادی داشته باشد تا با کلیت اتحادیه اروپا. این موضوع بریتانیا را نیز شامل می شود. در واقع، تلاش های صورت گرفت برای گسترش همکاری های اقتصادی ایران و بریتانیا در دو سال گذشته نتیجه زیادی نداشته است. لرد "نورمن لامونت" یکی از نمایندگان تجاری رسمی بریتانیا به ایران سفر کرده بود او از حامیان برگزیت بوده است. با این حال، برخی از اقتصادانان در این باره که برگزیت به نفع اقتصاد ایران باشد تردید دارند آنان می گوید که ایران اولویت بریتانیا برای مبادلات تجاری و اقتصادی نخواهد بود".

این نشریه در ادامه اشاره می کند که تصمیم مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا نه قاطعی به نظر امریکایی ها نیز بوده است دست کم سردار جزایری این نظر را دارد و اظهار کرده که اتحادیه اروپا نیز باید استقلال عملی خود از کاخ سفید بازپس گیرد.

واشنگتن پست در این باره می نویسد:"گویا برخی از سیاستمداران و نظامیان ایرانی باور دارند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به کاهش نفوذ امریکا بر آن کشور و اتحادیه می انجامد. البته این درست است که فشار امریکا بر اتحادیه اروپا بود که آن نهاد را متقاعد به وضع تحریم ها علیه برنامه هسته ای ایران در سالیان گذشته کرده بود. به همین خاطر برخی از مقام های ایرانی بر این باور هستند که خروج بریتانیا از اتحادیه به تضعیف روابط اروپایی ها با واشنگتن خواهد انجامید".

این روزنامه این پرسش را مطرح می کند که ایا واقعا برگزیت به تضعیف روابط بریتانیا و امریکا می انجامد و در این باره می نویسد:"اوباما روشن ساخته که روابط امریکا و بریتانیا تاثیرپذیر از این خروج نخواهد بود علیرغم آن که او خواستار حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا بود اما در بیانیه ای گفته که روابط دو کشور پایدار است و حضور بریتانیا در ناتوی امری مهم برای امریکا خواهد بود".