جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری روزانه گفت: اجازه معامله ایران و بوئینگ بعد از اطمینان از پایبندی ایران به برجام صادر شده است.

ارنست درباره ادعای خبرنگاری درباره همکاری های موشکی بین ایران و کره شمالی گفت: باید این را بگویم که ما پیشتر نگرانی خود را درباره نقش ایران و کره شمالی در اشاعه فناوری تسلیحاتی که خطرناک نیز هست، ابراز کرده ایم.

وی درباره اینکه  فروش فناوری های هواپیمایی به ایران چه توجیهی دارد گفت: این نتیجه ای نگاشته شده در برجام است که سال گذشته درباره آن توافق شد و ایران را از رسیدن به سلاح اتمی  بازداشت.

ارنست در ادامه ادعا کرد: نگرانی که دولت ایران داشت این بود که ناوگان هواپیماهای مسافری این کشور به شدت در حال پیر شدن بودند و این باعث ناایمن شدن وضعیت (حمل و نقل هوایی) در ایران می شود. وی افزود: این نمونه ای خوب از این مساله است که تمایل آنان برای تعامل دوباره با جامعه جهانی به آمریکا و جامعه جهانی این اهرم فشار را می دهد تا از ایران تعهداتی جدی درباره برنامه اتمی این کشور بگیرند.

 ارنست در ادامه گفت: از این رو این سودی است که ایران فقط بعد از آنی به دست می آورد که ما بتوانیم به صورت مستقیم راستی آزمایی کنیم که آنان به توافق پای بند بوده اند. در واقع آنان راکتور پلوتونیوم خود را کنار گذاشته اند، هزاران سانتریفوژ را باز کرده اند، ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را تا نود و هشت درصد کاهش داده اند. فقط بعد از آنکه توانستیم تایید کنیم آنان این گام ها را برداشته اند و دیدیم با سیستم های (نهادهای) راستی آزمایی مستقل همکاری کردند، اجازه دادیم که این روند پیش برود.

وی تصریح کرد: آنچه که تغییر نکرده است این است که تحریم هایی هستند که به خاطر برنامه موشکی ایران، ضد این کشور وضع شده اند؛ این تحریم ها به جای خود هستند، گاه بر اساس خواست وزارت خزانه داری تشدید شده اند و با دقت اعمال می شوند. وی هم چنین تهدید کرد: تا زمانی که ایران همچنان به الزامات بین المللی خود در رابطه با برنامه موشک های بالستیک بی توجه باشد، ادامه خواهد داشت.