دکتر" امین حطیط با اشاره به برگزاری نشست وزیران دفاع ایران، روسیه و سوریه در تهران گفت: این نشست در چارچوب همکاری‌های دفاعی مشترک تهران، مسکو و دمشق علیه گروه‌های تروریستی برگزار شد. نشست تهران دارای چند پیام است. اول اینکه تهران و مسکو از مواضع "بشار اسد" در خصوص مبارزه با تروریست حمایت می‌کنند. شما می‌دانید که رئیس جمهور سوریه گفته بود جنگ با گروه‌های تروریستی تا پاکسازی این کشور از لوث وجود آنها ادامه خواهد داشت. دومین پیام این نشست، وجود هماهنگی کامل نظامی بین ایران ، روسیه و سوریه در جبهه های نبرد علیه گروه‌های تروریستی است.

طرح ورود عراق به نشست‌های ضد تروریستی

این سرتیپ بازنشسته ارتش لبنان با بیان اینکه داعش درعراق حضو دارد، گفت: ارتش و نیروهای مردمی عراق با این گروه تروریستی درحال نبرد است لذا به نظر می‌رسد بغداد باید یکی از طرف های نشست مبارزه با گروه های تروریستی باشد و فکر می‌کنم طرح ورود عراق به نشست های ضد تروریستی تهران، دمشق و مسکو بصورت جدی مطرح شود؛ زیرا در سایه اجرای چنین طرحی نبرد با گروه‌های تروریستی در سوریه موفق خواهد بود. سومین پیام نشست تهران آن بود، خطوط قرمزی که آمریکا برای دولت سوریه درباره نبرد ارتش سوریه و متحدانش در حلب و الرقه تعیین کرده بود، رد شد. در این نشست بر این نکته تاکید شد که حلب و الرقه در هر شرایطی تحت حاکمیت دولت سوریه قرار دارد.

مبارزه با گروه های تروریستی مبارزه با آمریکاست

وی با تاکید بر اینکه داعش دست پروده آمریکاست گفت: واشنگتن با این هدف داعش را بوجود آورد که با کمک آن بتواند سیاست‌های بزرگ منطقه‌ای خود را به اجرا در آورد لذا هنگامی که در نشست تهران سخن از مبارزه با گروه‌های تروریستی یا داعش به میان آمد، معنایش آن است که با آمریکا در منطقه مبارزه می‌شود.

امروز آمریکا جنگ کینه توزانه‌ای را علیه منطقه از طریق گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه به راه انداخته است. بنابراین، هنگامی که نشست سه جانبه وزیران دفاع ایران ، روسیه و سوریه برگزار و در آن بر مبارزه با داعش و سایر گروه‌های تروریستی تاکید شد معنایش مبارزه با سیاست‌های آمریکا در منطقه است؛ چراکه داعش جز با تصمیم آمریکا بوجود نیامد.

سرنوشت داعش در هاله ابهام

وی در پاسخ به این سئوال" آیا در روزهای آینده شاهد از بین رفتن داعش در عراق و سوریه خواهیم بود؟ گفت: نابودی داعش تصمیمی است که ازسوی مخالفان واقعی این گروه تروریستی بویژه ایران و حزب الله گرفته شده است. داعش طی سه ماه گذشته متحمل شکست‌های پی درپی در عراق و سوریه شده و این بخاطر عملیات‌هایی است که ارتش عراق، سوریه و متحدانشان علیه تروریست ها انجام داده‌اند. با وجود این، به نظر می‌رسد سرنوشت داعش در هاله‌ای از ابهام و پیچیدگی قرار دارد لذا نمی توان گفت که در روزهای آینده شاهد نابودی داعش در عراق و سوریه خواهیم بود.