رییس مجلس دهم پروایی ندارد تا از لزوم ترمیم کابینه بگوید. هرچند این کار را با احتیاط انجام می‌دهد اما در نهایت تصریح می‌کند: «بعضی نمایندگان نظرشان این است که در حوزه اقتصادی باید همگرایی بیشتری در کابینه به وجود ‌آید.

قدری به تعبیر عامیانه‌تر پرگازتر باید در مساله اقتصادی حرکت کنند. بخشی هم روی مسائل دیگر نظراتی دارند. باید با آنها صحبت کنیم تا جمع‌بندی مشترکی داشته باشیم.»

علی لاریجانی البته با تاکید بر اینکه «آقای روحانی روی هم رفته در مسیر درستی در حال حرکت است» و گفتن این جمله که «اینکه سوال شد برخی احتمالش را زیاد می‌دانند که آقای دکتر روحانی رییس‌جمهور یک‌دوره‌ای باشد، می‌گویم خیر، من احتمالش را زیاد نمی‌دانم».

 قدری پای حمایتش از دولت را قوی می‌کند. هر چند معتقد است دولت باید در حوزه اجرای برجام و رفع رکود اقتصادی با جسارت و سرعت بیشتری عمل کند.