محمدرضا عارف در صفحه توییتر خود به گمانه زنی ها درباره کاندیداتوری اش برای ریاست دائم مجلس دهم پایان داد.عارف در توییتر خود نوشت: «برای انتخابات ریاست دائم مجلس شرکت نخواهم کرد»روز گذشته علی لاریجانی با 173 رأی  از مجموع 281 رأی مأخوذه به عنوان رئیس موقت مجلس دهم انتخاب شد.عارف دیگر کاندیدا ریاست موقت توانست 103 رای را  به خود اختصاص دهد.پس از بررسی اعتبار نامه دو سوم منتخبان، رئیس دائم مجلس دهم برای مدت یکسال انتخاب می‌شود.

 توییت عارف بعد از انتخاب رئیس مجلس