در افتتاحیه پنجمین دوره از مجلس خبرگان رهبری که دیروز برگزار شد، آیت‌الله جنتی در رقابت با آیات شاهرودی و امینی، رئیس و آیات موحدی کرمانی و هاشمی شاهرودی نواب رئیس خبرگان شدند.

 لحظه مواجهه آیت‌الله رفسنجانی و آیت‌الله جنتی