سردار حسین سلامی در هشتمین جشنواره سرباز جوان گفت: سربازان نمادهای درخشان صداقت فداکاری وفاداری پاکی شجاعت کرامت اخلاص شهامت ثبات قدم آگاهی و بصیرت برای جامعه هستند.

او خطاب به سربازان جوان اظهار داشت: شما عناصری از هویت زیبا و جذاب را از تاریخ پرحادثه پس از انقلاب اسلامی را به یادگار گرفته‌اید. میراث ماندگار جوانانی که سینه‌های خود را در برابر بارش گلوله دشمنان برای حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی سپر کردند.

جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد شما جوانانی هستید که معادله پرواز موشک‌ها را ساختید و ماهواره‌ها را در فضا جای دادید و ایران را آسمانی کردید. شما به دنیای ریز اتم نفوذ کردید و اورانیوم را غنی کردید.

سلامی یادآور شد: شما از جوانانی هستید که دشمنان ایران آنها را در خیابان‌ها ترور کردند و اینک این کشور در جغرافیای سیاست آمریکا کشور قدرتمندی است و رهبر آمریکا به رهبرانش نامه می‌نویسد و از عالی‌ترین مقامش برای حل مشکلات کمک می‌خواهد.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه امام و رهبری به شما جوانان اعتماد کردند، اظهار داشت: آنها شما جوانان را در مرکز تحولات سیاسی فرهنگی نظامی و علمی قرار دادند که از اعتماد ایران شکوهمند متولد شده و در اوج قله‌هاست و می‌تواند از حیثیت و اعتبار ایران و اسلام دفاع کند.