بر اساس گزارش یک نشریه آمریکایی تعداد نظامیان در حال خدمت در نیروی زمینی آمریکا به کمترین حد خود از زمان جنگ جهانی دوم رسیده است.

به گزارش روزنامه دیلی میل، نشریه "آرمی تایمز" وابسته به نیروی زمینی ارتش آمریکا گزارش داد، در ماه مارس سال جاری میلادی تعداد نظامیان فعال در این نیرو به 479 هزار و 172 تن رسیده که کوچکترین نیروی زمینی از سال 1940 یعنی یک سال قبل از ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم است. در آن زمان تعداد سربازان فعال این نیرو 269 هزار و 23 نفر بود.

نیروی زمینی فعلی آمریکا حتی 154 سرباز کمتر از زمان اوج کاهش تعداد نظامیان در دوران پس از جنگ سرد در سال 1999 دارد.

نیروی زمینی ارتش آمریکا در حال حاضر در حال کاهش تعداد نیروهای فعال خود بوده و قصد دارد تعداد این نیروها را تا ماه سپتامبر آینده به 475 هزار تن برساند.

در یک سال گذشته نیروی زمینی فعال ارتش آمریکا به میزان بیش از 16500 سرباز که معادل سه لشگر است، کوچک شده است.

این طرح کاهش نیرو ماه ژوئیه گذشته تصویب شد و هدف نهایی آن کاهش تعداد سربازان فعال نیروی زمینی به 450 هزار سرباز تا پایان سال مالی 2018 است. مقامات نظامی می گویند این کاهش نیرو یک اختیار نیست بلکه به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای یک اجبار است.

ژنرال دنیل آلین، جانشین رئیس ستاد نیروی زمینی ارتش آمریکا در این باره گفت: این کاهش نیروها چیزی نیست که نیروی زمینی خودش بخواهد بلکه یک الزام ناشی از وضعیت بودجه‌ایست که ما با آن مواجه هستیم.

این در حالی است که ارتش آمریکا علاوه بر نیروهای فعال، 548024 نظامی ذخیره نیز دارد.