به نقل از رسانه‌های آمریکایی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با جوانان انگلیسی در لندن از حقوق همجنس‌گرایان دفاع کرد.

وی در این دیدار گفت: «آنچه در آمریکا قابل توجه است، ظهور جنبش‌های خوب است. در مورد جنبش‌های مربوط به همجنس‌گرایی باید بگویم که نام‌گذاری روابط بین افراد با عنوان ازدواج تا زمانی‌که افراد حقوق یکسانی داشته باشند، لزومی ندارد. من باید اذعان کنم که فرزندانم تاثیر زیادی ( در این مورد ) بر من داشتند».

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه و در حمایت از همجسن‌گرایان گفت: «طرفداران برابری ازدواج برای من توضیح دادند که این موضوع فقط به حقوق قانونی افراد مربوط نمی‌شود، بلکه احساس بد ناشی از بدنامی است. من عقیده دارم رفتاری که در آن جامعه همجنس‌گرایان به عنوان برابری ازدواج تعریف شود، رفتاری افراطی نیست بلکه می‌تواند گامی برای ارتباط با افرادی باشد که برای ارزش‌های خانواده اهمیت قائل هستند».

رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه نیز لغو قوانینی را که به تازگی در ایالت کارولینای شمالی و می.سی.سی.پی. بر ضد همجنس‌گرایی تصویب شده است، خواستار شد.

اوباما گفت: «من هم فکر می‌کنم قوانینی که در این دو ایالت درباره همجنس‌گرایان تصویب شده، مناسب نیست. به عقیده من حقوق همه افراد صرفنظر از گرایش‌های جنسی‌شان باید برابر باشد».