دادگاه فدرال مالزی حکم اعدام دو مرد ایرانی را به جرم قاچاق مواد مخدر لغو و حکم به 20 سال زندان و 10 ضربه شلاق این دو متهم داد.

تارنمای روزنامه 'سان دیلی' روز سه شنبه اعلام کرد دادگاه فدرال مالزی روز گذشته به ریاست 'زکریا عارفین' و با حضور پنج قاضی تشکیل و درخواست تجدیدنظر 'ع.ج' 31 ساله و 'و.ع' 33 ساله نسبت به حکم اعدام بررسی شد.

این دو متهم سال 2010 دستگیر شده بودند.

دادگاه تجدیدنظر سال 2014 درخواست تجدیدنظر این دو متهم در خصوص حکم اعدام دادگاه 'شاه عالم' مرکز ایالت سلانگور را به اتهام قاچاق مواد مخدر رد کرده بود.

'ع.ج' یک فروشنده کفش متهم به در اختیار داشتن 203.9 گرم متامفتامین و 'و.ع' کارگر یک شرکت مبلمان نیز متهم شد 269.6 گرم از این مواد را در اختیار داشته است.

این دو متهم ایرانی این مواد مخدر را در جوراب جاسازی و در فرودگاه بین المللی کوالالامپور بازداشت شده بودند.

متهمان در دفاع از خود، ادعا کردند این مواد را برای مصرف شخصی حمل و قاچاق کرده اند.

دادگاه فدرال مالزی با شنیدن دفاعیات این دو متهم حکم اعدام آن ها را لغو و حکم به 20 سال زندان و 10 ضربه شلاق داد.