بنام خدا
 
جناب اقای دکتر روحانی رییس جمهور محترم ایران
سلام علیکم
بنده دکتر احمد نه چمی نامزد دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ارومیه نامه خود را با چند سؤال از شما اغاز میکنم:
اقای رییس جمهور انتخابات دموکراتیک به چه انتخاباتی گفته میشود؟
از نظر شما شناساندن نامزدهای انتخاباتی وظیفه چه کسی است؟ در انتخاباتی که مردم بر توانایی ها و نقاط منفی کاندیدا ها وقوف نداشته باشند ایا انتخاب درستی رقم میخورد؟ حساس ترین زمان برای ایفائ نقش رسانه ای چون صدا و سیما چه موقع است؟ بهترین و مؤثر ترین روش ممانعت از ورود پولهای کثیف به جریان انتخابات سرنوشت ساز یک ملت کدام است؟ اقای رییس جمهور پاسخ به این سؤالات از ارکان یک یک انتخابات دموکراتیک است شکی نیست ملتی که نامزد انتخاباتی را تنها از طریق پولهای کثیف میشناسد با یک بمباران ذهنی نامطلوب روبرو میگردد و ممکن است دست به انتخابی نادرست بزند. اما باید پرسید در این پروسه چه کسانی مقصر هستند؟ جناب اقای رییس جمهور کشور به اندازه کافی از این پروسه نامیمون بارها و بارها اسیب دیده است لذا شایسته است این روند سیاه یک بار برای همیشه بر چیده شود و شبکه ای خاص برای معرفی و به چالش کشاندن کاندیدها و نامزدهای انتخاباتی چه مجلس و چه ریاست جمهوری ایجاد گردد تا مامن امنی برای ذهن مردم گردد بدیهی است که راههای بسیار اسانی برای تامین اعتبار چنین شبکه ای وجود دارد . با این اقدام شما خدمت بزرگی به ملت ایران خواهید کرد . والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته .
دکتر احمد نه چمی -یکی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی ارومیه