حسن روحانی رئیس‌جمهوری فردا-دوشنبه- در یک سفر یک روزه میهمانی یزدی‌هاست.
ستاد استقبال مردمی از رئیس‌جمهوری در استان یزد، بنرهایی را برای عرض خوشامدگویی در سطح شهر یزد نصب کرده است که عده ای با حمله به این بنرها آن‌ها را پاره و مخدوش کردند.
 
حمله به بنر خوشامدگویی به رئیس‌جمهور
 
 
حمله به بنر خوشامدگویی به رئیس‌جمهور
 
 
حمله به بنر خوشامدگویی به رئیس‌جمهور