سید محمد بهشتی شیرازی  عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ایران ، در گفت و گو با برنا پیرامون عملکرد صدا و سیما در برنامه های انتخاباتی گفت: هر آدم عادی تشخیص می دهد صدا و سیما به جای اینکه رسانه ملی باشد، رسانه جناحی است و جناحی عمل می کند،

وی در پایان با اشاره به ایجاد شبهه از جانب صدا و سیما علیه کسانی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده اند خاطرنشان کرد: قطعا این امر زیر سوال بردن شورای نگهبان است اما نکته مهم تر این است که این رفتار باعث شده است مردم ایران از داشتن رسانه ملی محروم شوند.