اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان تاکنون ۱۱ لیست تحت عناوین و با شعارهای مختلف ارائه کرده‌اند.

با اعلام لیست‌های انتخاباتی از سوی جریان های مختلف برای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی تاکنون 14لیست از سوی جریان‌ها ‌گروه‌های مختلف تحت عناوین متفاوت ارائه شده است. اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی تنها با یک فهرست(لیست ائتلاف بزرگ اصولگرایان) شرکت کرده‌اند. در انتخابات خبرگان نیز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز لیست داده‌اند. تفاوت دو لیست جامعتین تنها در یک نام است.

با این حال اصلاح‌طلبان در این انتخابات با 11 فهرست شرکت کرده‌اند.  لیست‌های انتخاباتی که تاکنون  از سوی اصلاح‌طلبان ارائه شده به شرح زیر است:

لیست خبرگان مردم –  انتخابات خبرگان (لیست هاشمی رفسنجانی)

1- آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی

2-  حجت الاسلام حسن روحانی

3- آیت الله ابراهیم امینی

4- آیت الله محمد امامی کاشانی

5- حجت الاسلام محمود علوی

6- آیت الله محمد‌علی موحدی‌کرمانی

7- آیت الله ابوالفضل میرمحمدی

8- آیت الله محمد محمدی نیک (ری شهری)

9- آیت الله محسن قمی

10- آیت الله محمدعلی تسخیری

11- آیت الله محمد سجادی عطا آبادی

12-آیت الله  قربانعلی دری نجف آبادی

13-آیت الله هاشم بطحایی

14-آیت الله محمدحسن زالی (فاضل گلپایگانی)

15- آیت الله نصراله شاه آبادی

16-محسن اسماعیلی

لیست یاران اعتدال –  انتخابات خبرگان (لیست روحانی)

1- حجت الاسلام حسن روحانی

2- آیت الله هاشمی رفسنجانی

3- آیت الله محمد امامی کاشانی

4- آبت الله ابراهیم امینی

5- حجت الاسلام دکتر سید محمود علوی

6- آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی

7- آیت الله محمد محمدی نیک (ری شهری)

8- آیت الله سید محمد سجادی عطاآبادی

9- آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی

10- آیت الله محسن قمی

11- آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی

12- آیت الله محمد علی تسخیری

13-  محسن اسماعیلی

14-  آیت الله سید هاشم بطحایی

15- آیت الله محمد علی امین

16- آیت الله محمد حسن زالی

لیست ائتلاف اصلاح طلبان – انتخابات مجلس

1- محمدرضا عارف 

2- فریده اولادقباد 

3- محمدرضا بادامچى 

4- کاظم جلالى  

5- سهیلا جلودارزاده  

6- فاطمه‌السادات حسینى 

7- الیاس حضرتى  

8- غلامرضا حیدرى‌  

9- فاطمه ذوالقدر‌  

10- علیرضا رحمتى‌  

11- ابوالفضل سروش 

12- فاطمه سعیدى  

13- پروانه سلحشور  

14- علی نوبخت 

15- طیبه سیاووشى  

16- مهدى شیخ 

17- محمود صادقی  

18- محسن علیجانى زمانى  

19- محمدجواد فتحى  

20- مصطفى کواکبیان 

21- احمد مازنى  

22- پروانه مافى  

23- علیرضا محجوب  

24- داوود محمدى  

25- على مطهرى  

26- سیدفرید موسوى  

27- محمدرضا نجفى  

28- بهروز نعمتى

29- محمدعلى وکیلی

30- عبدالرضا هاشم‌زائى

لیست حزب اعتدال و توسعه – انتخابات مجلس

1- محمدرضا عارف

2- فریده اولادقباد

3- محمدرضا بادامچی 

4- کاظم جلالی 

5- سهیلا جلودارزاده 

6- سیده فاطمه حسینی 

7- الیاس حضرتی 

8- غلامرضا حیدری 

9- فاطمه ذوالقدر 

10- علیرضا رحیمی 

11- ابوالفضل سروش 

12- فاطمه سعیدی 

13- پروانه سلحشوری 

14- رحیم سلیمانی‌راد 

15- طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی 

16- مهدی شیخ 

17- محمود صادقی 

18- محسن علیجانی زمانی 

19- جواد فتحی 

20- مصطفی کواکبیان 

21- احمد مازنی 

22- پروانه مافی 

23- علیرضا محجوب 

24- داوود محمدی 

25- علی مطهری 

26-  سید فرید موسوی 

27- محمد رضا نجفی   

28- بهروز نعمتی

29- محمد علی وکیلی

30- عبدالرضا هاشمزائی

لیست جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی – انتخابات مجلس

دکتر محمدرضا عارف

دکتر علی مطهری

دکتر مصطفی کواکبیان

الیاس حضرتی

دکتر سید محمد حسینی

دکتر محمد علی وکیلی

دکتر حسن بابایی

محمد طاها عبدخدایی

حمیدرضا سیفی

دکتر کاظم جلالی

دکتر حسن غفوری فرد

دکتر محمود عزیزی

علیرضا محجوب

دکتر حسن زمانی

دکتر علی نوبخت

بهروز نعمتی

علی طاهری

دکتر حسن یاسری

دکتر فرشته طهماسبی

دکتر غلامرضامحمد نژ اد

قاسم محمد امینی

سکینه جعفری فر

فاطمه السادات حسینی 

سید مرتضی حسینی

وحید شریعتمداری

منیژه نصرالله زاده

محمد رضا علایی

سید مجتبی میری

جواد کریم زادگان

مجید اصغر زاده

لیست صدای ملت – انتخابات مجلس

1- علی مطهری

2- حسن سبحانی

3- کاظم جلالی

4- حسن غفوری فرد

5- علیرضا محجوب

6- سهیلا جلودارزاده

7- محمد خوش‌چهره 

8- مصطفی کواکبیان 

9- محمدرضا مفتح 

10- بهروز نعمتی 

11- الیاس حضرتی 

12- حجت‌الاسلام محمدصالحی‌منش 

13- محمود مقدم 

14- محمدعلی وکیلی 

15- حسین شیخ‌الاسلام 

16- محمدرضا دشتی اردکانی 

17- حسن بیادی 

18- محمد سقایی 

19- پروانه مافی 

20- محمود صادقی 

21- محمدرضا علایی 

22- محسن عابدینی‌پور 

23- سید محمد حسینی

24- محمد موسی‌خانی

25- مژگان آژیده

26- محمد حسن طریقت منفرد

27- طه عبدخدایی

28- وحید شریعتمداری

29- سید محمد طباطبایی‌نژاد

30- حسن زمانی

لیست ائتلاف نخبگان – انتخابات مجلس

1- محمدرضا عارف

2- علی مطهری

3- فضل الله نصیری 

4- محمدرضا رنجبر فلاح 

5- محمود عزیزی 

6- مصطفی کواکبیان 

7- حمیدرضا اخوت 

8- رضا رسولی شربیانی 

9- سهیلا جلودارزاده 

10- علیرضا محجوب 

11- فاطمه رهبر 

12- حبیب الله کاسه ساز 

13- کاظم جلالی 

14- فرشاد فرهادی 

15- حسن یاسری 

16- مرضیه وحید دستجردی 

17- زهره الهیان 

18- مرتضی یاراحمدی 

19- محسن یوسفی قصاب سرایی 

20- پروانه مافی 

21- الیاس حضرتی 

22- حسین فاکر 

23- احمد مازنی 

24- محمدعلی وکیلی 

25- سیده فاطمه حسینی 

26- عادل مزاری 

27- پروانه سلحشوری 

28- محمود دهگان 

29- عبدالرضا دانشی

30- بهروز نعمتی

لیست جبهه مستقلین و اعتدالگرایان – انتخابات مجلس

1- محمدرضا عارف 

2- مصطفی کواکبیان 

3- سهیلا جلودارزاده 

4- علیرضا محجوب 

5- محمد ثابت 

6- اقلیدی 

7- اسکند یارنسب 

8- حمیدرضا اخوت 

9- سامان خلیلیان 

10- رضا پرتوی زاده 

11- الهام شریفی 

12- علی مطهری  

13- الیاس حضرتی 

14- محمدعلی وکیلی 

15- پروانه مافی 

16- بهروز نعمتی 

17- شهرام لرستانی 

18- فضل الله نصیری 

19- حسن زمانی 

20- حمید علی اکبری 

21- حبیب الله کاسه ساز 

22- کاظم جلالی  

23- حجت الاسلام ابوترابی فرد 

24- محمد غرضی 

25- حسن غفوری فرد 

26- رباب جدیری ناصری 

27- سیدشهاب الدین صدر 

28- حسن بیادی 

29- پرویز کاظمی

30- نبی الله احمدلو

لیست اعتدالگرایان تهران – انتخابات مجلس

علی مطهری

محمد کاسبان

حسن بیادی

علیرضا محجوب

مصطفی کواکبیان

الیاس حضرتی

سهیلا جلودارزاده

محسن علیجانی زمانی

حجت الاسلام حسین فاطمیه

محمد غرضی

حسن سبحانی

بهروز نعمتی

کاظم جلالی

ویدا کاظمی

محمدرضا دشتی اردکانی

محمدرضا اعلایی

سید مرتضی حسینی

پرویز کاظمی

محمد کریم شهرزاد

حبیب عشایری

علی طاهری

قاسمعلی فلاحیان

ائتلاف متخصصان و مهندسان ایران – انتخابات مجلس

1- محمدرضا عارف

2- علی مطهری

3-  محمدرضا نجفی

4- علیرضا رحیمی

5- کاظم جلالی

6- احمد مازنی

7- الیاس حضرتی

8- مصطفی کواکبیان

9-  محمدعلی وکیلی

10- غلامرضا حیدری

11- محمود صادقی

12- حسن سبحانی

13- سهیلا جلودارزاده

14- عبدالرضا هاشم زهی

15- علیرضا محجوب

16- بهروز نعمتی

17- داوود محمدی

18- مهدی شیخ

19- پروانه سلحشور

20- طیبه سیاوشی شاهد

21- فاطمه ذوالقدر

22- رحیم سلیمانی راد

23- فرید موسوی

24- ابوالفضل سروش

25- محسن علیجانی زمانی

26- فاطمه سعیدی

27- محمدرضا بادامچی

28- جواد فتحی

لیست جبهه اعتدال– انتخابات مجلس

1- علی مطهری

2- محمد علی وکیلی 

3- پرویز کاظمی 

4- حسن غفوری فرد 

5- محمد صادق رشیدی فرد 

6- محسن عابدینی پور 

8- حسین مظفر 

9- ابوالقاسم حسینجانی 

10- شهاب الدین صدر 

11- مهدی آزاد واری 

12- محمد حاجی عمو عصار 

13- محسن اسلامی قرائتی 

14- محسن علی جانی زمانی 

15- شمس اله محمدی 

16- کیخسرو عابدینی 

17- روح اله نصیری 

18- عیسی شهامت 

19- سید محمد طباطبائی نژاد 

20- سید محمد غرضی 

21- سجاد ابراهیمی 

22- کاظم جلالی 

23- رضا کوثری 

24- سالار بر زعیمیان 

25- غلامرضا مشیری 

26- منیژه نصراله زاده 

27- محمد رضا دشتی اردکانی 

28- رفعت بیات 

29- سکینه جعفری فر

30- محمد خوش چهره