محمدرضا یوسفی دبیر ستاد انتخابات استان تهران درباره تصمیم نهایی نسبت به برگزاری انتخابات الکترونیکی در استان تهران اظهار داشت: برگزاری انتخابات الکترونیکی در استان تهران کلاً منتفی شد.

وی افزود: در انتخابات دوره‌های گذشته شاهد برگزاری انتخابات الکترونیکی به عنوان پایلوت در شهرستان پاکدشت بودیم، اما در انتخابات آینده در هیچ یک از شعب و شهرستان‌های استان تهران الکترونیکی برگزار نمی‌شود.

دبیر ستاد انتخابات استان تهران همچنین اعلام کرد: 97 هزار نفر دست‌اندرکار برگزاری انتخابات این دوره در استان تهران هستند.