روزنامه دیلی استار (dailystar) چاپ لبنان نوشت: پلیس اروپا درباره احتمال حملات داعش درسراسر این قاره هشدار داد.

براساس این گزارش، آژانس پلیس ارشد اروپا روز دوشنبه هشداری جدی را مطرح ساخت: افراط گراهای داعش به تلاش خود ادامه می دهند تا حملات مرگباری را علیه اهداف آسان در اروپا اجرا سازند.

دیلی استار با اشاره به گسترش نفوذ داعش در مناطق مختلف جهان افزود: این هشدار درشرایطی مطرح شده که گروه داعش به طور فزاینده ای در حال جهانی شدن است.

در گزارش پلیس اروپا آمده است: داعش یا هر گروهی با ایدئولوژی شبیه آن ممکن است به هر دلیلی بار دیگر حمله ای تروریستی را در هر نقطه اروپا انجام دهند اما حمله ای که توسط داعش در فرانسه انجام شد، تلفات زیادی از میان شهروندان گرفت.

پلیس اروپا، "فقدان اطلاعات" را مشکلی دانسته که پیش بینی حملات بعدی را غیرممکن کرده است. این آژانس می گوید به این نتیجه رسیده است که داعش درحالی طراحی حملات تروریستی بیشتر در سراسر اروپا می باشد.