پرویز داوودی استاد دانشگاه و معاون اول دولت نهم که در انتخابات مجلس دهم از حوزه تهران ثبت نام کرده است در گفت و گویی ضمن تاکید بر وحدت و همگرایی اصولگرایان برای دست یابی به فهرست واحد انتخاباتی گفت: قطعا اصولگرایان باید در این دوره از انتخابات لیست واحدی ارائه دهند.

وی همچنین کناره گیری سایر گزینه ها به نفع ائتلاف را امری منطقی عنوان کرد و افزود: بالاخره وقتی می خواهد لیست انتخاباتی مشخص شود همگان باید تبعیت کنند بنابراین بنده هم اعلام می کنم اگر در فهرست انتخاباتی اصولگرایان قرار نگیرم کناره گیری خواهم کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تبعیت از ولایت فقیه، مهمترین ویژگی برای تهیه فهرست انتخاباتی اصولگرایان است، گفت: در کنار آن می توان از اخلاق، شجاعت، بصیرت نام برد ولی اصل، راس و مرکزیت تبعیت از ولایت فقیه است.