یک سخنگوی خطوط هوایی ترکیه می گوید در بررسی های پلیس ایرلند هیچ بمبی درون هواپیما پیدا نشده است.

به گزارش رویترز، هواپیمای بوئینگ 777 خط هوایی ترکیش ایرلاین ترکیه که از هوستون آمریکا راهی استانبول در ترکیه بود به خاطر تهدیدات بمب گذاری مجبور به فرود اضطراری در ایرلند شد.

این هواپیما 227 مسافر را حمل می کرد که بعد از پیدا شدن یک یادداشت مکتوب تهدید آمیز توسط خدمه مجبور به تغییر مسیر و فرود در فرودگاه شنون ایرلند شدند.

یک سخنگوی خطوط هوایی ترکیه گفت: بعد از بازرسی های انجام شده هیچ بمبی درون هواپیما کشف نشده است. به گفته این سخنگو در حال حاضر پلیس ایرلند در حال بررسی های کامل هواپیما است و به نظر می رسد تهدید بی مورد بوده است.

طی سال گذشته خطوط هوایی ترکیه یک سری تهدیدهای تروریستی دریافت کرد که گفته می شود از سوی داعش بوده است.