ابراهیم آقامحمدی نماینده مردم خرم‌آباد درباره برخی شبهه افکنی‌ها در ردصلاحیت‌ها گفت: افرادی که گمان می‌کنند در رد صلاحیت‌ آنها اشتباهی صورت گرفته است، باید مدارک و مستندات خود را به شورای نگهبان ارائه و درخواست بررسی مجدد کنند.
 
وی اضافه کرد: با اطلاعی که بنده از هویت و کارکرد شورای نگهبان دارم، قطع یقین می‌گویم اگر اسناد و مدارکی که مبنی بر اثبات صلاحیت فردی باشد، این شورا پذیرای آن است و به آن رسیدگی می‌کند.
 
آقامحمدی با اشاره به قانونی بودن وظایف شورای نگهبان در احراز صلاحیت نمایندگان، بیان داشت: اگر فرد و یا گروهی بخواهند با جوسازی و شبهه افکنی اصل شورای نگهبان را زیرسوال ببرند، این عمل کاملا خلاف قانون است.
 
عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: شورای نگهبان در تمامی انتخابات اعم از مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری فصل‌الخطاب است و قانون این اختیارات را به شورای نگهبان داده است.
 
نماینده مردم خرم‌آباد تصریح کرد: افرادی که ردصلاحیت شدند، چه از جناح چپ و چه از جناح راست باید از مجرای قانونی برای پیگیری شکایت خود عمل کنند و بدانند که جوسازی یک عمل خلاف قانون و یک نوع قانون گریزی است که همه باید از آن پرهیز کنند.
 
وی خاطرنشان کرد: قانون به هر جایگاهی اختیارات مورد نیاز آن را اعطا کرده است و ما اگر اعتراضی به عملکرد آن جایگاه داریم، باید از کانال قانون وارد شده و هر نوع اعتراضی که مبنای قانونی نداشته باشد، مردود است.