وزارت خارجه مصر از ترکیه خواست تا دست از دخالت در امور داخلی این کشور بردارد.

به گزارش رسانه‌های مصری، احمد ابو زید سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر در واکنش به سخنان ابراهیم کلین سخنگوی رسمی رئیس جمهور ترکیه درباره وقوع کودتا در مصر را محکوم کرد.

ابو زید از مسئولانه ترکیه خواست تا از دخالت در امور داخلی مصر و اصرار بر انکار جایگاه بین المللی این کشور خود داری کنند.

سخنگوی وزارت خارجه مصر همچنین از مسئولان ترکیه درخواست کرد تا جلوی تعرض‌هایی که همه روزه در حق شهروندان این کشور در زمینه آزادی بیان و در حق دانشگاهیان صورت می گیرد را بگیرند.