عصر ایران: علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهور در روز هوای پاک با مترو به محل کارش رفت.

در این بین برخی از شهروندان خوش ذوق از این فرصت استفاده کرده و با رییس سازمان انرژی اتمی عکس سلفی گرفتند.
 
عکس سلفی مرد هسته ای در مترو