«محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن در سخنانی رژیم سعودی را عامل اصلی شکست مذاکرات صلح یمن خواند.

بر اساس این گزارش، وی با اشاره به کارشکنی سعودی ها در مسیر مذاکرات صلح سیاسی یمن تصریح کرد: آل سعود برای توجیه ادامه تجاوز خود به مردم بی دفاع یمن، انصارالله را عامل شکست مذاکرات معرفی می کند.

عضو ارشد انصارالله در ادامه تأکید کرد: اگر رژیم سعودی برخی اوقات تَن به مذاکرات سیاسی می‌دهد به دلیل شکستی است که در یمن متحمل شده است.

وی همچنین با اشاره به پیشروی های اخیر ارتش و نیروهای مردمی یمن در مرزهای رژیم سعودی، اظهار داشت: هرگاه یمنی ها در نبرد با سعودی ها پیشروی داشته باشند، مقامات این رژیم در مذاکرات سیاسی جدی تر می شوند.

البخیتی با بیان اینکه هدف اصلی رژیم سعودی به زانو درآوردن ارتش و نیروهای مردمی یمن است، اظهار داشت: در حال حاضر درست برعکس آنچه که سعودی ها انتظار داشتند، اتفاق افتاده و یمنی ها موفق شدند تا حدودی نبرد با رژیم سعودی را به مرزهای آن منتقل کنند.