حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تایید حمله موشکی هواپیماهای عربستان به سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا که موجب وارد شدن خسارت هائی به ساختمان سفارت و زخمی شدن تعدادی از نیروهای حفاظت نمایندگی گردید را به شدت محکوم کرد.

جابری انصاری افزود: این اقدام آگاهانه و عامدانه دولت عربستان نقض تمامی کنوانسیون ها و قواعد حقوقی بین المللی در زمینه حفاظت از امنیت و مصونیت اماکن دیپلماتیک در کلیه وضعیت ها بوده و مسئولیت این اقدام و همچنین جبران خسارت های وارده به ساختمان و جراحات وارده به تعدادی از کارکنان سفارت بعهده دولت عربستان است. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران حق خود برای پی گیری این موضوع را محفوظ می دارد.

در این گزارش تصویر و نقشه سفارت ایران در شهر صنعا پایتخت یمن را مشاهده می کنید.

سفارت ایران که عربستان به آن حمله کرد کجاست+تصاویر

سفارت ایران که عربستان به آن حمله کرد کجاست+تصاویر

سفارت ایران که عربستان به آن حمله کرد کجاست+تصاویر