غلامعلی حداد عادل، سخنگوی ائتلاف اصولگرایان تصمیمات این ائتلاف را مبتنی‌بر شاخص‌ها و اعتقاد به اصولگرایی دانست و گفت: از همه دوستان اصولگرا درخواست می‌کنم از هر گونه سخن و اظهارنظری که موجب بروز اختلاف شود، خودداری کنند.

حدادعادل در واکنش به بعضی اظهارات درباره افراد و جریان‌های حاضر در ائتلاف اصولگرایان گفت: در ائتلاف، همه افراد و جریان‌ها حضور دارند و تصمیم‌گیری براساس شاخص‌ها و اعتقاد به اصولگرایی صورت می‌گیرد.