بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشوردر روز اول ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس دهم در وز اول ثبت نام مجلس ۸۹۷ نفر برای نشستن بر کرسی‌های سبز مجلس اعلام آمادگی کردند.

در دومین روز از ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی یوناتن بت‌کلیا نماینده فعلی اقلیت آشوری‌ها به عنوان اولین داوطلب این روز ثبت‌نام خود را انجام داد.

همچنین فاطمه واعظ جوادی معاون احمدی نژاد و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در دولت نهم نیز در نیمروز اول روز دوم ثبت نام نمایندگی مجلس با حضور در فرمانداری تهران برای کاندیداتوری مجلس دهم ثبت نام کرد، وی در هنگام ثبت نام برای کاندیداتوری نمایندگی دوره دهم مجلس شورای اسلامی گفت که به صورت مستقل در انتخابات شرکت خواهد کرد.

از میان نمایندگان ادوار گذشته مجلس نیز صبح یک شنبه علی‌رضا دهقان نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی برای داوطلبی در انتخابات مجلس دهم با حضور در وزارت کشور ثبت نام کرد.

بر اساس اعلام دبیر ستاد انتخابات کشور در اولین روز ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی ۸۹۷ نفر داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی بوده‌اند که از این تعداد ۸۹۷ نفر، ۴۱ نفر زن بوده‌اند.