وزارت خارجه بحرین در اعتراض به آنچه که آن را دخالت مسئولان ایرانی در امور داخلی این کشور خواند، حمید شفیع زاده کاردار سفارت ایران در این کشور را احضار کرد.

«عبدالله عبداللطیف عبدالله» وکیل وزارت خارجه بحرین با احضار حمید شفیع زاده یادداشت اعتراضی را به وی تسلیم کرد.

وزارت خارجه بحرین مدعی شده است که مسئولان عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی‌های خود در امور داخلی بحرین دخالت کرده‌اند.

این اقدام وزارت خارجه بحرین در حالی است که مردم این کشور از سال ۲۰۱۱ در اعتراض‌های مسالمت آمیز خواهان آزادی در انتخاب سرنوشت خود هستند که خاندان حاکم بر بحرین با این اعتراض ها با خشونت رفتار کرده است که حاصل آن بیش از ۲۰۰ شهید و بیش از ۳ هزار زندانی سیاسی است.

در حالی که خاندان حاکم بر بحرین برای سرکوب تظاهرات مردمی از اردن و پاکستان نیرو وارد می‌کند، وزارت خارجه این کشور مدعی شد که این کشور در حمایت از منافع و تضمین سلامت شهروندان خود از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.