نماینده مردم اردبیل در مجلس می گوید: مردم به مارای داده اند و وظیفه ماست نسبت به اقدامات ناصحیح اعتراض و اعلام موضع کنیم.

کمال الدین پیرموذندر خصوص شکایت صداوسیما از نمایندگان مجلس پس از جلسه رئیس صداوسیما با فراکسیون رهروان ولایت اظهار کرد: برابر اطلاعات موثق که از سوی یکی از نمایندگان به من رسید، متوجه شدم که صداوسیما از بنده و دو نماینده دیگر شکایت کرده است.

وی افزود: رئیس صداو سیما و همکارانش برجام سیاه نمایی و کام ملت را تلخ کرد، عزاداری حسینی مردم اردبیل را سیاسی جلوه دادند خسران زیان باری را از کثرت تبلیغ پدیده و میزان برای کشور بوجود آورده اند

نماینده مردم اردبیل همچنین با انتقاد از صداوسیما در توهین به آذری زبان ها در برنامه " فیتله " خاطرنشان کرد: ظاهرا توهین به قومیت ها در صداوسیما پایانی ندارد و سال گذشته نیز شاهد توهین به مردم بلوچستان و بختیاری ها بودیم و قبل از آن نیز روی آنتن رسانه ملی به آذری ها و لرها توهین شده بود.

پیرموذن با بیان اینکه مردم به مارای داده اند و وظیفه ماست نسبت به اقدامات ناصحیح اعتراض و اعلام موضع کنیم، گفت: متاسفانه در کشور ما همانطور که قبلا نیز گفته ام جای شاکی و متشاکی عوض شده است و در جایی که احمدی نژاد از جهانگیری شکایت می کند، صداوسیما هم که باید پاسخ گوی عملکرد خود به مردم و نمایندگان باشد از نمایندگان شکایت می کند.

وی تاکید کرد: من و همکارانم در مجلس ای دفاع از حقوق آحاد ملت خصوصا احقاق حق اقوام ایران اسلامی و دولت برآمده از اراده ملت آماده هستیم.

این در حالی است که رمضان شجاعی کیاسری، عضو ناظر مجلس در هیئت نظارت بر صداوسیما که از وی نیز شکایت شده است در جمع خبرنگاران این شکایت را اعجاب انگیز دانست که باید در کتاب رکوردهای " گینس " ثبت شود.