به دنبال سوء قصدهای خونین روز جمعه پاریس، برج ایفل به دلایل امنیتی، مجددا به روی بازدیدکنندگان بسته شد.

به دنبال سوء قصدهای تروریستی روز جمعه در پاریس، برج ایفل مجددا به روی بازدیدکنندگان و گردشگران بسته شد.

بنا بر بیانیه منتشر شده از سوی شرکت ست(SETE) که اداره برج ایفل را بر عهده دارد، این تصمیم پس از بروز اشکالاتی در اجرای تدابیر امنیتی اتخاذ شده است.

این شرکت تاکید کرد، به علت اعزام نیروهای تقویتی و حضور گسترده نیروهای امنیتی و همچنین امکانات امنیتی داخلی، هماهنگی های لازم برای پذیرش بازدیدکنندگان هنوز به اتمام نرسیده است.