افشاگر اسرار خاندان آل سعود، ارثیه برجا مانده از حاکم پیشین عربستان را حدود ۲۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

توییت‌نگار عربستانی معروف به مجتهد که اسرار خاندان آل سعود را در صفحه شخصی خود افشا می کند، درباره میراثهنگفتی که ملک عبدالله از خود به جا گذاشت، نوشت: هریک از پسران و همسران ملک عبدالله حدود ۱۰ میلیارد ریال سعودی و هریک از دختران حدود ۵ میلیارد ریال از او اموال منقول به ارثبرده اند.

مجتهد با اعلام تعداد فرزندان و همسران ملک عبدالله، افزود: او ۱۵ پسر و ۱۹ دختر و دو همسر داشت از این رو در مجموع حدود ۳۴۰ میلیارد ریال عربستان اموال منقول به جا گذاشته و ارزش اموال غیرمنقول وی که هنوز تقسیم نشده نیز تقریبا همین میزان است.

مجتهد با اشاره به خیانت و توطئه ای که متعب علیه پدرش انجام داده می گوید، این ارقام به غیر از مبالغی است که متعب با همدستی التویجری قبل از مرگ پدرش به دست آورده که مبلغ آن دهها میلیارد ریال سعودی برآورد می شود و باعثایجاد اختلاف میان او و برادرانش گردید.

این فعال عربستانی می نویسد: جمع اموال منقول و غیرمنقول به جا مانده از ملک عبدالله و مبالغی که متعب با توطئه به دست آورده، به نیم تریلیون ریال سعودی می رسد.

مجتهد درباره نحوه تقسیم میراثملک عبدالله نیز نوشت: هریک از پسران ملک عبدالله ۱۰ میلیارد ریال سعودی و هریک از دختران نیز ۵ میلیارد ریال سعودی و هریک از همسران نیز ۱۰ میلیارد ریال سعودی سهم برده اند، اما خالد و برادرانش با حیله ای که قبل از مرگ عبدالله به کار بردند توانستند دو برابر سایرین سهم بگیرند از این رو وی و سه برادرش هریک ۲۰ میلیارد ریال و ۵ خواهرش هریک ۱۰ میلیارد دلار ارثبردند که مجموع ارثهمین ده نفر به ۱۳۰ میلیارد ریال سعودی می رسد.

مجتهد مجموع اموال منقولی را که از ملک عبدالله به جا مانده و میان وارثان تقسیم شده، ۳۴۰ میلیارد ریال سعودی و اموال غیرمنقول او را که هنوز تقسیم نشده صدها میلیارد ریال سعودی برآورد کرد که به این ترتیب مجموع میراثاو به بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال سعودی(معادل حدود ۱۹۰ میلیارد دلار) می رسد و این غیر از اموالی است که وی در زمان حیاتش میان فرزندان محبوبترش و برخی نزدیکان تقسیم کرده بود.
هر دلار حدوداً معادل ۷/۳ ریال عربستان است.