وزیران خارجه ایران و آمریکا در ادامه گفت وگو هایشان درباره برجام برای سومین بار روز جمعه با یکدیگر دیدار کردند.

محمد جواد ظریف و جان کری جمعه شب و بعد از پایان نشست وین درباره سوریه در هتل بریستول محل اقامت هیات ایرانی برای سومین بار دیدار کردند.

در حاشیه نشست وین، در دو روز گذشته همچنین هیات های فنی امریکا و اتحادیه اروپا به نمایندگی از ۱ + ۵ نیز درباره برخی موضوعات فنی در چارچوب برجام گفت و گو کردند.