نخست‌وزیر انگلیس مدعی شد با وجود " بشار اسد " دستیابی به صلح ممکن نیست.

" دیوید کامرون " - نخست وزیر انگلیس - مدعی شد: " مادامی که بشار اسد در قدرت است، امکان صلح وجود ندارد. "

نخست وزیر انگلیس افزود: " باید با عوامل اصلی بحران پناهجویان تعامل برقرار گردد. "