ارتش و نیروهای داوطلب مردمی عراق توانستند منطقه الصینیه در استان صلاح الدین را از دست گروه تروریستی داعش آزاد کنند.

جواد الطلیباوی از فرماندهان نیروهای داوطلب مردمی اعلام کرد که شهر الصینیه در شمال استان صلاح الدین آزاد شد.

نیروهای مشترک عراقی همچنین کارخانه ها، کارگاهها و تاسیسات از جمله پالایشگاه نفتی بیجی و فرودگاه نظامی را از گروه تروریستی داعش بازپس گرفتند.

الطلیباوی تاکید کرد: مرحله دوم عملیات لبیک یا رسول الله برای آزادسازی کامل استان صلاح الدین از دست داعش بدون هرگونه دخالت هوایی آمریکا انجام می شود.