روزنامه لبنانی النهار نوشت: «جبران باسیل» وزیر امور خارجه لبنان به زودی به تهران سفر می کند.

النهار افزود: باسیل در پاسخ به دعوتی رسمی برای گفت وگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران در باره روابط دو جانبه و تحولات منطقه به تهران سفر می کند.

این نخستین سفر باسیل به جمهوری اسلامی ایران بعد از انتخاب او به عنوان رییس حزب جریان آزاد ملی لبنان است.

باسیل چند روز قبل با «محمد فتحعلی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان دیدار و با وی در باره روابط تهران و بیروت و تحولات در منطقه گفت وگو کرد.